Screen Shot 2012-05-31 at 10.38.05 PM

عوامل ایجاد جلبک در تانک گیاهی

چه چیز باعث ایجاد جلبک در یک تانک گیاهی می گردد؟

جلبک در تانک هایی ایجاد می گردد که دارای نقص در سیستم هستند.

چه شرایطی باعث ایجاد این عدم تعادل می گردند؟

تغذیه گیاهان با رعایت یک رژیم متعادل از NO3,PO4,CO2 و سایر درشت مغذی ها و ریز مغذی ها بسیار مهم است.

در گذشته تصور میشد که NO3 و PO4 باعث تشکیل جلبک می گردند.ولی ثابت شده این مواد (حتی اگر در دوز زیاد مصرف شوند) موجب تشکیل جلبک نمی گردند.در واقع هر چه دوز بیشتری از این مواد استفاده شود جلبک کمتری ایجاد می گردد.

کود های گیاهی در صورت درست مصرف شدن نه سبب ایجاد جلبک می گردند نه برای ماهیان ضرر خواهند داشت.

حال سوال اینست که:چرا با اینکه از دوز متعادل کودها استفاده می شود جلبک ها بوجود می ایند؟؟؟

بزرگترین اشتباه خیلی ها اینست که از ترس ایجاد جلبک شروع به کاهش مواد مغذی میکنند.

حال به ذکر دلایلی که در ایجاد جلبک در شرایطی که کوددهی در متعادل است نقش دارند می پردازیم:
۱.سطح پایین اکسیژن
۲. جریان ناکافی آب
۳.تشکیل مواد ارگانیک
۴.اکواریوم سیکل نشده.

سطح پایین اکسیژن:
علت ها:تعداد بیش از حد ماهی-دمای بالا – فیلتر کثیف – تغذیه بیش از حد – جریان ضعیف آب در سطح

جریان ناکافی آب:
باعث عدم انتقال مواد مورد نیاز گیاهان می شود.

مواد ارگانیک:
تغذیه زیاد – مواد دفعی ماهیان – گیاهان پوسیده باعث تشکیل مواد ارگانیک می شوند و باکتری ها برای اینکه بتوانند این مواد رو به مواد غیر ارگانیک تبدیل کنند به اکسیژن زیادی نیازمندند.
میگو ها و حلزون ها در تسریع این چرخه بسیاد کمک کننده هستند.
نگه داشتن سطح اکسیژن آب در حد متعادل – تمیز کردن فیلتر ها – جریان مناسب آب-در اوردن غذای خورده نشده – هرس برگهای پیر گیاهان- اضافه کردن میگو و حلزون و گراول کردن شن ها بسیار مفید خواهند بود.

اکواریوم سیکل نشده:
به دلیل نبود باکتری های مفید چرخه تشکیل جلبک راه میافتد.

کنترل جلبک ها:
در اکواریم های غیر گیاهی:
افزایش مواد ارگانیک و امونیاک و امونیوم باعث ایجاد جلبک می گردد.تغذیه بیش از حد و تعدا ماهی بیش از ظرفیت نیزاین روند را تسریع می کنند.تعویض هفتگی آبّ به میزان ۲۵ تا ۵۰ درصد- جریان مناسب آب – گراول کلینینگ بهترین راههای جلوگیری از رشد جلبک ها هستند.امونیاک .امونیوم و نیتریت باید صفر ppm باشند.فسفات باید در حد ۰.۵ ppm باشد.نیترات باید در حد زیر ۳۰ ppm باشد.نور نبیاد بیش از ۱۰ ساعت در روز باشد.از نور مستقیم خورشید پرهیزشود و در نهایت یه لشکر از جلبک خوار ها کمک کننده است.

اکواریوم های گیاهی:
مسئله یک مقدار پیچیده تر است چون به غیر از ماهی ها شما باید نگران گیاهان هم باشید.درست است که گیاهان با دریافت موادی مثل نیترات امونیک و فسفات کیفیت آب رو در حد بالایی نگه میدارند ولی واقعا چه اتفاقی می افتد که ناگهان تمام اکواریم رو جلبک می پوشاند؟؟

چه چیز باعث ایجاد جلبک در یک تانک گیاهی می گردد؟
بعضی از افراد فکر میکنند که جلبکها در شرایطی بوجود میایند که مواد مغذی مثل نیترات و فسفات در اب زیاد شوند و با کاهش انها به اشتباه به جنگ جلبک میروند.
در تانک های گیاهی انبوه مواد دفعی ماهی ها به تنهایی برای رشد مناسب گیاهان کافی نیست و به همین دلیل نیازمند افزودن مواد مغذی هستیم.

دلایل پشت پرده برای ایجاد اکثر جلبک ها:
اکثر افراد در ۲ ماه اول راهاندازی گرفتار جلبک ها می شوند. سیستم های تازه راه اندازی شده به دلیل کمبود باکتری های مفید فرصت مناسبی به جلبک ها برای رشد میدهند.برای جلوگیری از این مسئله میتوانید از روش سیکل خشک استفاده کنید.

برای رشد بهتر گیاهان نیاز هست که از بستر مناسبی بهره بگیریم مثل خاک رس و یا خاک هایی که به صورت تجاری تولید شده اند.
بسترهای امازونیا ، تروپیکا ، و … این خاک ها دارای باکتری های مفیدی (کمواتوتروفیک-هتروتروفیک) هستند که به روند تجزیه مواد الی –نتریفیکاسیون و دنیترفیکاسیون و اکسیداسیون و احیا فلزات سنگین و گاز ها کمک می کنند.این بدان معنیست که استفاده از شن خالی گزینه مناسبی برای یک محیط ایده ال نیست.

خاک رس استفاده شده در مواجهه با اکسیژن بوده و اکسیژن ان به مصرف باکتری ها میرسد.
در ابتدای استفاده از خاک رس مقدار زیادی مواد مغذی ازاد میگردد. که میتواند باعث رشد بسیار جلبک ها بشود.برای این کار باید خاک را در تانک ریخته و مقداری اب روی ان میریزیم تا اشبع گردد دقت کنید تانک را پر از اب نمی کنیم.و برای یک یا دو ماه صبر می کنیم تا چرخه خاک کامل گردد.
بعد از ۲ ماه که ارزش صبر کردن دارد زمان ابگیری تانک است.پس از اینکه یک بار ابگیری کردید دوباره ان را خالی کنید.این کار را برای این انجام میدهیم که مواد مغذی که در اب ازاد شدند تخلیه گردد.از اب بدون کلر استفاده کنید.

توجه:هرگز اب سرد از شیر اب را اضافه نکنید.از اب ولرم بدون کلر استفاده کنید.این مرحله زمان مناسبی برای وارد کردن گیاهان است.بهترین حالت اینست که از همان ابتدا تانک رو مملو از گیاه کنید.کخصوصا از گیاهان ریشه دار چون این گیاهان اکسیژن را در ریزوپور هایشان ذخیره میکنند که انها رادر برابر سمیت فلزات سنگین و گاز سولفید هیدروژن(با تبدیل ان به نمک HSO4) حفاظت میکند.

۲.جریان ناکافی اب
جریان اب یک شرط لازم برای در دسترس قرار گرفتن مواد مغذی گیاهان است.هدف چرخش اب به میزان ۵ تا ۸ برابر حجم اب تانک در ساعت است.
جریان سطحی اب باعث تبادل مناسب گاز ها می گردد.با وجو اینکه گیاهان مقدار متنابهی اکسیژن در طی فرایند فتوسنتز تولید میکنند ولی بد نیست که با داشتن جریان سطحی اکسیژن به اب اضافه کرد.باید به یا داشت که کسیژن یکی از مهم ترین پذیرنده های الکترون در متابولیسم باکتری ها و جانداران است.

در دماهای بالاتر میزان اکسیژن کاهش می یابد.وقتی دما افزایش می یابد بهتر است که جریان سطحی تب افزایش یابد یا یک پاورهد به جهت ایجاد جریان اضافه شود.افزایش دما با عث افزایش متابولیسم باکتری ها و در نتیجه افزایش نیاز به اکسیژن می گردد.

نکته بسیار مهم: حفظ میزان اکسیژن در اکواریوم های گیاهی به همان اندازه حفظ میزان co2 اهمیت دارد.

عدم تعادل بین نور co2 و سایر مواد مغذی
گیاهان برای داشتن رشدی مناسب نیازمند کربن اکسیژن نیتروژن فسفر پتاسیم کلسیم منیزیوم سولفور به عنوان درشت مغذی ها هستند.وآهن منگنز روی مس بر نیکل کلر و مولیبدن به عنوان ریز مغذی ها.در مقایسه بیشتر نیاز گیاهان به درشت مغذی ها است.
ریز و درشت مغذی ها را میتوان به صورت محصولات تجاری یا اینکه به صورت KNO3-KHPO4-EPSOM SALTS به تانک اضافه کرد.
نکته مهم پیدا کردن تجربی تعادل بین نور دی اکسید کربن و مغذی هاست.
باید به این نکته توجه کرد که اضافه کردن کود به یه تانک با تعداد اندکی گیاه و یک تانک انبوه از گیاه دو ومقوله کاملا متفاوت هستند.
همه چیز با نور آغاز می گردد.می توان از شدت نور های متفات استفاده کرد مثلا کم نور یا نور متوسط و پر نور.توانایی نور رشد گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد.هر چه نور شدیدتر باشد سرعت رشد گیاهان هم بیشتر خواهد بود و همچینین سرعت مصرف مواد مغذی هم بیشتر .

اکواریوم های گیاهی یک اکوسیستم بسیار پیچیده هستند و در عین حال بسیار وابسته به عملکرد ما(اکواریوم داران).چون طبیعت اثری بر انها نخواهد داشت پس رشته تمام تغییرات برای اینکه یک اکواریوم بدون جلبک داشته باشیم در دست ماست.

گرداورنده و نویسنده : هوتن مفتونیان

#جلبک
#عوامل_ایجاد_جلبک