نقطه کانونی در اکواریوم گیاهی

برای اینکه یک منظره زیر آبی دلنواز و خوش نما و جذاب داشته باشیم ما باید به ایجاد یک نقطه کانونی در طراحی منظره زیر آبی خود بپردازیم . البته میتوانیم به جای یک نقطه کانونی ، حداکثر به ایجاد دو نقطه کانونی در طرح خود بپردازیم .

این نکته یعنی شناسایی و ایجاد نقطه کانونی در طراحی منظره زیر آبی ، عاملی است که رعایت آن سبب خوشنمود شدن منظره در چشمان ما میشود.

نقطه کانونی محلی است که چشم ما درهر گشت و گذار در منظره زیر آبی به ان متوجه و در ان ارامش میگیرد .محلی است که تمرکز دید و توجه درمنظره زیر آبی را ایجاد میکند.

ایجاد یک نقطه کانونی اصلی در منظره زیر آبی آکواریوم:

برای اینکه یک منظره زیر آبی دلنواز و خوش نما و جذاب داشته باشیم ما باید به ایجاد یک نقطه کانونی در طراحی منظره زیر آبی خود بپردازیم . البته میتوانیم به جای یک نقطه کانونی ، حداکثر به ایجاد دو نقطه کانونی در طرح خود بپردازیم .

این نکته یعنی شناسایی و ایجاد نقطه کانونی در طراحی منظره زیر آبی ، عاملی است که رعایت آن سبب خوشنمود شدن منظره در چشمان ما میشود.

نقطه کانونی محلی است که چشم ما درهر گشت و گذار در منظره زیر آبی به ان متوجه و در ان ارامش میگیرد .محلی است که تمرکز دید و توجه درمنظره زیر آبی را ایجاد میکند.

چه چیزی میتواند این نقطه کانونی را برای منظره زیر آبی ما ایجاد کند؟

هر یک از عناصر طبیعی به کار رفته در ایجاد این منظره زیر آبی دلپذیر میتواند به ایجاد این نقطه کانونی تمرکز نگاه و توجه ما در آکواریوم تبدیل شود . مثلا یک تکه سنگ یا چوب ، یک گیاه یا مجموعه ای از گیاهان یا عناصر طبیعی دیگر که در محلی خاص از آکواریوم قرار گرفته باشد.نقطه کانونی در اکواریوم گیاهی

این محل خاص که همان نقطه کانونی در طراحی منظره زیر آبی در آکواریوم است چطور به وجود می آید و شناخته میشود؟

جواب این پرسش در کاربرد و نقش نسبت طلایی در جانمایی عناصر طبیعی در طراحی منظره زیر آبی تانک ما است .

حتما بارها در تزئین اکواریوم خود سعی کرده ایم بهترین و زیباترین قطعه از عناصر طبیعی ساخت منظره زیر آبی در تانک را که میتواند زیباترین گیاهان یا سنگها یا چوب تزئینی در دسترسمان است را جایی تقریبا در وسط آکواریوم قرار دهیم . یعنی چیزی که به ساختی متقارن در ترکیب منظره زیر آبی ما منجر میشود .اما این ساخت متقارن به سرگردانی نگاه و تمرکز ما دراکواریوم منجر میشود یعنی نگاه و تمرکزی گذرا به چپ و راست آکواریوم یا حرکتی از جلو به عقب منظره زیر آبی داشته و نتیجتا ناتوانی بر تمرکز و ارامش توجه و نگاه ما ، یعنی فقدان چیزی که میتواند به ما کمک کند ساعتها از دیدن و تماشای یک منظره زیر آبی لذت ببریم .

فلاسفه یونانی و ریاضیدانان ، مدتها پیش به رازی دست یافته اند که همان نسبت طلایی است یعنی بهترین نسبتی که چشم و ذهن ما به دنبال ان است و از ان راضی میشود. این نسبت ۱ به ۱.۶۱۸ است .

اگر بخواهیم مثالی از نسبت مطلوب بزنیم میتوانیم حد شیرینی نوشابه یا مقدار شکری که در چای یا قهوه مان میریزیم را در نظر داشته باشیم.مثلا یک قاشق شکر برای یک لیوان چای یا یک قسمت شیر با پنج قسمت قهوه که همه نسبت هایی است که بهترین حد و بالاترین مطلوبیت و رضایت مندی را برایمان فراهم میکند.

به همین منوال وقتی ما در طراحی و اجرای منظره زیر آبی در آکواریوم خود هستیم ، طول اکواریوم خود را به دو قسمت میکنیم ، یک قسمت ۱.۶۱۸ واحدی و یک قسمت یک واحدی .

خوب این کار را چطور انجام دهیم ؟

کافیست به راحتی طول آکواریوم را اندازه گرفته و ان را بر ۲.۶۱۸ تقسیم کنیم. عددی که به دست می آید را از یک سر آکواریوم اندازه گرفته و محل به دست امده را علامت میزنیم. این نقطه همان نقطه کانونی در طراحی منظره زیر آبی در آکواریوم ما است .باقیمانده طول تانک همان قسمت دیگر نسبت یعنی ۱.۶۱۸ است .

نقطه کانونی به دست آمده همان مرکز طلایی در طراحی منظره زیر آبی ما است که باید مخصوص ترین قسمت طرح و تزئین ما در ان قرار بگیرد.

البته کاربرد و شناخت نسبت طلایی در جانمایی عناصر طبیعی ایجاد کننده منظره زیر آبی دلپذیر ، نیازمند حضور درست عوامل و شرایط دیگری هستند.نقطه کانونی در اکواریوم گیاهی

نقطه کانونی در اکواریوم گیاهی
#سبکdecor
#دکوراسیون
#نقطه_کانونی

گرداوری : دکتر هوتن مفتونیان