شبکه اینترنت سان

  • Our Slogan : It's not a box of water,its an amazing world of it's own

این گیاه شبیه به همیانتوس کوبایی است اما برگهای درشت تر و رشد سریعتری دارد . گیاهی جمع و جور و برگهای گرد از مشخصات آن میباشد . این گیاه با ساقه خزنده خود در نور خوب ۵/٠ وات الی ١ وات در لیتر و تزریق دی اکسید در حدود ١۴/۶ میلی گرم الی ١۵ تا ٢۵ میلی گرم در لیتر میتواند بسرعت روی بستر را فرش کند .

سطح نگهداری: متوسط

میزان نور: متوسط تا زیاد

محل قرار گیری در آکواریوم:

حداکثر اندازه: ۵ سانتی متر

دمای آب: ۱۸ تا ۲۸ درجه ی سانتی گراد

پی هاش آب: ۵.۰ تا ۷.۰

رنگ: سبز

زیستگاه: –

s-l1000
monte carlo trim 8