شبکه اینترنت سان

  • Our Slogan : It's not a box of water,its an amazing world of it's own

علف مویی را میتوان تقریبا در تمام نقاط گرمسیری جهان یافت. این گیاه زیبا که از نظر شکل ظاهری شبه به علف و چمن میباشد برای نگهداری در اکواریوم نیاز به نور متوسط تا زیاد داشته و بهتر است انواع بلند در قسمت عقب اکواریوم کاشته شوند اما گونه چمن مویی کوتوله از این خانواده را میتوان به عنوان پوششی برای کف در نظر گرفت زیرا سایز ان حداکثر به ۵ سانتی متر میرسد. در صورت وجود دی اکسید کربن و نور زیاد به سرعت تکثیر شده و کف را کامل میپوشاند.

سطح نگهداری: متوسط

میزان نور: متوسط تا زیاد

محل قرار گیری در آکواریوم:  –

حداکثر اندازه: ۲۳ سانتی متر

دمای آب: ۲۲ تا ۲۸ درجه ی سانتی گراد

پی هاش آب: ۶.۵ تا ۷.۵

رنگ: سبز

زیستگاه: کوبا

eleocharis-acicularis-in-vitro-xl
Eleocharis-acicularis
nw13