شبکه اینترنت سان

  • Our Slogan : It's not a box of water,its an amazing world of it's own

یک گیاه نسبتا مقاوم به شمار میرود که هم خانواده نزدیک ایگریا میباشد. در صورت وجود نور مناسب به سرعت رشد میکند و میتواند به سطح اب برسد. میزان نور و کودهی به گیاه بر روی رنگ گیاه بسیار تاثیر گذار است. در گزارشهایی از خواص انتی بیوتیکی این گیاه و جلوگیری از رشد جلبک در منابع مختلف یاد شده است

سطح نگهداری: آسان

میزان نور: متوسط تا زیاد

محل قرار گیری در آکواریوم: انتها

حداکثر اندازه: ۶۰ سانتی متر

دمای آب: ۱۲ تا ۲۸ درجه ی سانتی گراد

پی هاش آب: ۵,۰ تا ۸,۰

رنگ: سبز

زیستگاه:

Anacharis-Egeria-Densa-Information-and-Caresheet-Anacharis-for-sale-AquaticMag-3