شبکه اینترنت سان

  • Our Slogan : It's not a box of water,its an amazing world of it's own

یک گیاه فوق العاده و بزرگ که میتواند نیمی از اکواریوم را با برگ ها و ساقه های بلند خود پر کند. طول این گیاه میتواند به ۶۰ الی ۶۵ سانتیمتر برسد. بهتر است این گیاه را در میانه اکواریوم بکارید تا فضای کافی برای رشد و نمو داشته باشد. این گیاه به نور متوسط تا زیاد نیاز دارد و در صورت وجود دی اکسید کربن رشد چشمگیری خواهد داشت
اکینودروس ها شامل ۲۸ گونه میباشند که تمامی انها فقط ابزی هستند. این خانواده با خانواده ی ساگیتاریا هم خانواده میباشد و گیاهان هیبریدی زیادی از تلفیق این دو خانواده به دست امده اند که تشخیص برخی گونه ها حتی برای دانشمندان نیز بسیار سخت است

سطح نگهداری: متوسط

میزان نور: متوسط تا زیاد

محل قرار گیری در آکواریوم: میانه

حداکثر اندازه: ۶۰ سانتی متر

دمای آب: ۲۴ تا ۲۵ درجه ی سانتی گراد

پی هاش آب: ۳,۰ تا ۸,۰

رنگ: سبز

زیستگاه:

file_9_2