شبکه اینترنت سان

  • Our Slogan : It's not a box of water,its an amazing world of it's own

یکی از گیاهان مقاوم ابزی است که میتواند تا سی سانتیمتر رشد کند. نیاز به دی اکسید کربن داشته و در شرایط نوری مناسب برگهایش به رنگ قرمز متمایل میشود. نیاز به بستری نرم داشته و به دلیل رشد مناسب و بلندی گیاه بهتر است انها را در میانه و عقب اکواریوم بکارید.

سطح نگهداری: آسان

میزان نور: متوسط

محل قرار گیری در آکواریوم: انتها

حداکثر اندازه: ۳۰ سانتی متر

دمای آب: ۲۲ تا ۲۸ درجه ی سانتی گراد

پی هاش آب: ۵٫۰ تا ۷٫۰

رنگ: سبز – قرمز

زیستگاه:

file_77